Là chi nhánh đầu tiên của ngân hàng VpBank tại Lào Cai. VpBank Lào Cai là sự khởi đầu của của ngân hàng VpBank cho một thị trường đầy tiềm năng còn chưa được khai thác hết, không chỉ tại tỉnh Lào Cai, mà còn vùng Tây Bắc. COPLAN vinh dự được đối tác VpBank lựa chọn là nhà thầu xây dựng cho dự án này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *