Công ty cổ phần COPLAN

TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH
XÂY DỰNG SỰ CHUYÊN NGHIỆP – PROFESSIONAL TEAMWORK

Là một thành viên của COVIC Group, ngay từ những ngày đầu thành lập, COPLAN đã coi việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là mục tiêu quan trọng hàng đầu cho sự tồn tại lâu dài và phát triển. Văn hóa đó là xây dựng sự chuyên nghiệp trong làm việc nhóm giữa các thành viên. Nhờ đó, trong suốt những năm qua, COPLAN tự hào đã đóng góp những sản phẩm tốt nhất cho xã hội

LỰC LƯỢNG CHUYÊN MÔN

COPLAN đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nguồn lực con người. Các cán bộ chủ chốt của COPLAN có kinh nghiệm làm việc rất phong phú, từng trải nghiệm nhiều vị trí công tác khác nhau trước khi tham gia COPLAN, từ thi công xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát kiểm định, đến đào tạo và quản lý nhà nước. Trong số đó, nhiều cán bộ được đào tạo đại học, sau đại học và làm việc tại nước ngoài.

BAN LÃNH ĐẠO COPLAN

mr. Hà cao luận
Chủ tịch hội đồng quản trị

 

Mr. Phó Thanh Tùng
Giám đốc

Mr. Trần Nam Việt
Phó giám đốc

Mr. Phan văn hà
Trưởng ban kiểm soát